KosterNET Advies is een onafhankelijke organisatie gericht op het ondersteunen en adviseren op het gebied van ICT en management. Eigenaar is Geert Koster

Stroomlijnen en inrichten

Stroomlijnen – Vaak kunnen processen efficiënter gemaakt worden door ze verder te stroomlijnen. Zo levert bijvoorbeeld het automatiseren van herhaalde handmatige acties niet alleen snelheidswinst op, ook wordt de kans op fouten verkleind.

Inrichten –  Bedrijfsprocessen en systemen zijn niet altijd zo ingericht dat deze voldoen aan de eisen van externe kwaliteitstoetsing. Vooral aantoonbaar maken dat de organisatie ‘in control’ is zoals bij NEN en ISO-certificering, stelt eisen aan de inrichting. Ook voldoen aan de eisen van horizontaal toezicht  vereist bepaalde eisen aan de inrichting.

Geert Koster heeft in de 17 jaar dat hij in de ICT werkzaam is veel ervaring opgedaan met het stroomlijnen en verder professionaliseren van de inrichting van ICT binnen diverse organisaties.